Vraag en antwoord

Heeft u een administratieve vraag of een technische vraag? Kijk eerst of deze hieronder wordt vermeld.

Is dat niet het geval, bel dan met onze klantenservice via 085 – 130 48 29 of stuur uw vraag naar ons via vragen@inwarmte.nl.

Wij nemen uw vraag dan zo snel mogelijk in behandeling.

Administratieve vragen

Wat zijn de tarieven?

De tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Ik wil mijn voorschotbedrag of iets anders aanpassen. Hoe doe ik dat?

Via de klantportal kunt u eenvoudig uw voorschot aanpassen. U kunt hiervoor uiteraard ook contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via telefoonnummer 085 - 130 48 29.

Ik ben een nieuwe bewoner. Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt eerst uw verhuizing doorgeven via de verhuispagina. Voor een snelle afhandeling vragen wij u de documenten gezamenlijk met de oude of nieuwe bewoner in te vullen bij sleuteloverdracht.

U kunt uw leveringsovereenkomst met SEPA machtiging online ondertekenen via de aanmeldpagina.

Ik ga binnenkort verhuizen. Wat moet ik regelen?

U kunt een verhuizing doorgeven via de verhuispagina. Voor een snelle afhandeling vragen wij u de documenten gezamenlijk met de oude of nieuwe bewoner in te vullen bij sleuteloverdracht.

Kan ik via een automatische incasso betalen?

Warm Hartje Eindhoven heeft het liefst dat u via een automatische incasso betaalt. Op het aanmeldformulier heeft u hier wel of niet voor gekozen. Als u deze voorkeur wilt aanpassen kan dat via onze klantportal.

Ik heb recent mijn SEPA-formulier ingestuurd, maar ik heb nog geen factuur ontvangen.

Wanneer u een factuur ontvangt, dient u als klant zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. Op het moment van factureren was uw ondertekende SEPA-formulier hoogstwaarschijnlijk nog niet ontvangen of verwerkt. Wij verzoeken u om het voorschotbedrag van deze factuur zelf over te maken.

Wat is het privacybeleid van Warm Hartje Eindhoven?

Ons privacybeleid vindt u hier.

Wat zijn de aansluit-, leverings- en algemene voorwaarden?

Zie hiervoor de PDF documenten op onze pagina documenten.

Kan ik bij Warm Hartje Eindhoven ook een contract voor elektriciteit afsluiten?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Warm Hartje Eindhoven voorziet alleen in duurzame warmtelevering en niet in de levering van elektriciteit.

Technische vragen

Wat moet ik doen bij een calamiteit of storing?

Bekijk hiervoor onze pagina calamiteiten en storingen.
Bij een calamiteit kan je altijd direct telefonisch contact met ons opnemen via 085 - 130 48 29.

Zijn er nu (of binnenkort) werkzaamheden aan het systeem?

Bij gepland onderhoud of updates over storingen plaatsen wij een nieuwsbericht op de pagina voor calamiteiten en storingen.

Hoe kan ik mijn warmtemeter uitlezen?

Download hiervoor het document 'warmtemeter' op de downloadpagina.

Calamiteiten en storingen

1.1 Er is een behoorlijke lekkage. Binnen enkele minuten is er een plas water of het water spuit uit een leiding, vloer of wand.
 • Ga voorzichtig te werk want het water kan heet zijn!
 • Sluit direct alle afsluiters (rood en blauw) onder de afleverset. 
        In de handleiding achter tabblad 3, hoofdstuk 3.5, kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Neemt de lekkage niet aanzienlijk af?
Sluit de koudwatertoevoer bij de drinkwatermeter in uw woning. Deze drinkwatermeter bevindt zich waarschijnlijk in de meterkast of andere locatie verstrekt door de woningeigenaar/verkopende partij.

 • Kies optie A

 

Neemt de lekkage wel af?
Controleer of de lekkage uit de afleverset of achterste 5 aansluitleidingen komt. Is dit het geval:

 • Kies optie A

 

Komt/ontstaat de lekkage uit de voorste leidingen van de afleverset of ergens anders in uw woning?
Dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem in de binneninstallatie:

 • Kies optie D

 

Is de lekkage een gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door/ namens uzelf zoals bijvoorbeeld boren/spijkeren in vloeren of wanden?
Dan is het hoogstwaarschijnlijk een probleem in debinneninstallatie:

 • Kies optie D

 

1.2 Er komt rook uit de afleverset en/of een sterke verbrande/ schroei geur.

Komt de rook en/of sterke brand/ schroeigeur uit de afleverset?

 • Kies optie A

 

Komt de rook en/of sterke brand/ schroeigeur uit de componenten onder of naast de afleverset of op een locatie ergens anders binnen uw woning?
Dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem in de binneninstallatie:

 • Kies optie D

 

1.3 Ontstaan er druppels uit de afleverset of achterste vijf aansluitleidingen? En kunt u deze druppels nog wel makkelijk met een doek of bakje opvangen?

Ontstaan deze druppels tijdens de warme zomermaanden en wordt uw woning gekoeld?
Dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van condenswater. Probeer schade door deze condensvorming te voorkomen door bijvoorbeeld een doek of een bakje te plaatsen. Blijft het druppelen gedurende een langere periode aanhouden, ook bij minder hoge buitentemperaturenof wanneer uw woning niet gekoeld wordt?

 • Kies optie A (niet urgent)

 

Ontstaan deze druppels/kleine lekkage in andere dan bovengenoemde situaties?

 • Kies optie A (niet urgent)

 

 

1.4 Er ontstaan druppels of er is een geringe lekkage onder de voorste leidingen van de afleverset (binneninstallatie) of ergens anders in de woning?

Er is hoogstwaarschijnlijk een probleem in de binneninstallatie

 • Kies optie D
1.5 Er klinkt een borrelend geluid uit de verdeler vloerverwarming (zie afbeelding 1.a achter tabblad 3).

U moet de binneninstallatie waarschijnlijk ontluchten:

 • Kies optie D
1.6 In de buurt van de afleverset klinkt een vreemd (extreem) geluid.

Probeer er achter te komen waar het geluid vandaan komt.
In veel gevallen is namelijk de ventilatie unit geplaatst naast onze afleverset. De kans dat een ventilatie unit opeens geluidsklachten geeft is groter dan dat dit door onze afleverset gebeurd.
Ook kan het zijn dat de CV-pomp onder de afleverset (zie afbeelding 1.a, achter tabblad 3) geluidsklachten gaat veroorzaken.

Wordt de geluidsklacht inderdaad veroorzaakt door de ventilatie-unit, CV-pomp of iets anders naast de afleverset?

 • Kies optie D
1.7 De afleverset zelf maakt een (extreem) geluid.

Het is gebruikelijk dat de afleverset een sissend geluid maakt. Het doorstromende water veroorzaakt dit geluid.

Wordt het geluid ineens veel harder?

 • Kies optie A (niet urgent)

Is het geluid zo luid dat het overlast veroorzaakt voor u en uw omgeving?
U kunt er bijvoorbeeld niet meer van slapen of uw buren horen het?

 • Kies optie A (niet urgent)
1.8 Er is geen warm water en ook geen koud drinkwater

Er is hoogstwaarschijnlijk een probleem met de drinkwaterlevering.
Vraag of uw buren ook een vergelijkbaar probleem hebben.

 • Kies optie D
1.9 Er is geen/weinig warm water maar wel koud drinkwater.

Controleer of de twee kranen (witte en koperkleurige zoals zichtbaar op afbeelding) volledig geopend zijn (linksom draaien).

Geen resultaat?

 • Kies optie A (niet urgent)
1.10 Het warme water wordt niet echt warm.

Controleer meerdere tappunten zoals de douche/badkraan maar ook de keukenkraan. De thermosstatische bad- of douchekraan kan het probleem veroorzaken.

Is het probleem niet aanwezig op alle tappunten?
Dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem in de binneninstallatie

 • Kies optie D

Indien bovenstaande niet van toepassing: Vraag of uw buren ook een vergelijkbaar probleem hebben.

Is dit het geval?
Dan is er mogelijk sprake van een tijdelijke storing / beperking in de levering en lost het probleem zich vanzelf binnen een aantal uur op.
Is het probleem niet binnen een aantal uren vanzelf opgelost?

 • Kies optie A (Niet Urgent)
1.11 Er klinkt een klap of bonk bij het dichtdoen van een warmwaterkraan.

De binneninstallatie veroorzaakt dit probleem.

 • Kies optie D
1.12 Het wordt niet warm en/of niet koel in mijn woning

Vraag of uw buren een vergelijkbaarprobleem hebben.

 

Is dit het geval?

  • Dan is er mogelijk sprake van een tijdelijke storing / beperking in de levering.

   • Controleer of alle afsluiters onder de afleverset geopend zijn. In de handleiding achter tabblad 3, hoofdstuk 3.5, kunt u lezen hoe u dit moet doen.
   • Controleer op de verbruiksmeter of er een volumestroom aanwezig is en controleer de aanvoertemperatuur (deze dient bij warmtelevering > 30oC te zijn). In de handleiding achter tabblad 3, hoofdstuk 4.1, kunt u lezen hoe u dit kunt controleren. Raadpleeg de aansluitvoorwaarden achter tabblad 5 om te kunnen bepalen of er warmte of koude geleverd moet worden en welke temperaturen ongeveer geleverd zouden moeten worden.

 

Heeft u met bovenstaande controles geen vreemde zaken geconstateerd?
Dan zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in de binneninstallatie.

 • Kies optie D

 

In alle andere gevallen:

 • Kies optie A (Niet Urgent)
1.13 Er zijn problemen met het regelen van de temperatuur in (vertrekken van) mijn woning.

De binneninstallatie veroorzaakt dit probleem

 • Kies optie D
1.14 Er zijn koude stromingen en/of tochtverschijnselen in mijn woning.

De binneninstallatie veroorzaakt dit probleem

 • Kies optie D

 

Zie pagina calamiteiten en storingen voor uitleg optie A, b, c en d